Reference: 1803/1999/1

Judgement Details


Date
11/10/2001
Court
CIVIL COURT, FIRST HALL
Judiciary
MAGRI ALBERT J.
Parties
MIZZI PAULINE ET vs KEY CONCETTA ET
ECLI
N/A
Judgement Type
NOT AVAILABLE

Keywords / Summary


Keywords
SENTENZA, HATRA TA` NUTAR GHALL-PUBBLIKAZZJONI TA` KUNTRATT GHALL-EZEKUZZJONI TA` - SENTENZA, SOSTITUZZJONI TA` NUTAR MAHTUR GHALL-PUBBLIKAZZJONI TA` KUNTRATT GHALL-EZEKUZZJONI TA`
Summary
Il-hatra ta' Nutar Pubbliku ghall-pubblikazzjoni tal-kuntratt relattiv ghall-ezekuzzjoni ta` sentenza wara kawza ta` divizjoni hija kwistjoni incidentali ghall-mertu proprju tal-kawza determinata b'dik is-sentenza, inkwantu din il-hatra hija biss rikjesta, per legge, sabiex il-qasma jkollha l-effetti kollha rikjesti. Ghalhekk hija in-nomina ta' Nutar Pubbliku u mhux daqstant l-isem tal-persuna partikolari, li hija mehtiega. Isegwi li l-Qorti, fil-pendenza tal-ezekuzzjoni tas-sentenza bil-pubblikazzjoni tal-kuntratt relattiv, hija fil-liberta' li, ghall-gusta kawza, tissostiwixxi l-persuna ossia Nutar Pubbliku li hija tkun hatret fis-sentenza. B'dan il-mod l-partijiet ma jsofru ebda pregudizzju billi l-persuna li tippubblika l-att tkun qeghda semplicement taghti effett ghas-sentenza li tkunstabbiliet il-kwoti u l-assenjazzjoni.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info