Reference: 200/1999/1

Judgement Details


Date
30/04/2001
Court
CIVIL COURT, FIRST HALL
Judiciary
VALENZIA GEOFFREY
Parties
CARUANA GALIZIA AV PETER NOE vs DINGLI CARMELO SIVE CHARLES ET
ECLI
N/A
Judgement Type
NOT AVAILABLE

Keywords / Summary


Keywords
AZZJONI TA` JATTANZA, ELEMENTI TA`
Summary
Meta f'atti gudizzjarji, jew xort'ohra bil-miktub, persuna tippretendi li ghandha xi jedd , il-partili trid tehles din il-pretensjoni tista' fi zmien sena mill-istess pretenzjoni, titlob, b'citazzjoni, li jigi moghti zmien lill-persuna li ppretendiet li ghandha dak il-jedd, biex iggib 'il quddiem b'kawza dik il-pretenzjoni, u li, fin-nuqqas ta' dan, jigi lilha impedut li tagixxi qatt izjed ghal dik il-pretenzjoni.

Sabiex tirnexxi azzjoni ta` jattanza huwa necessarju li l-attur jipprova l-pussess tal-affarjiet jew tad-drittijiet li jkunu soggetti ghall-millantazzjoni tal-konvenut. M'hemmx ghalfejn li jigi provat iustum titulum, il-pussess de facto huwa sufficjenti. L-attur ghandu wkoll jipprova li ghandu interess li jinheles minn tali millantazzjoni.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info