Reference: 433/2001/1

Judgement Details


Date
07/12/2005
Court
OF APPEAL (CIVIL, INFERIOR)
Judiciary
SCIBERRAS PHILIP
Parties
GRECH JOSEPHINE NOE vs FARRUGIA SIMON
ECLI
N/A
Judgement Type
FINAL JUDGEMENT

Keywords / Summary


Keywords
LOKAZZJONI, KOMPETENZA TAL-BORD LI JIRREGOLA L-KERA - LOKAZZJONI, KOMPETENZA TAL-QRATI ORDINARJI - EZISTENZA TA` KIRJA
Summary
Hi gurisprudenza pacifika illi t-tribunal kompetenti biex jiddeciedi jekk id-detentur ta' fond ghandux titolu jew le huwa l-qorti ordinarja. Huwa biss fejn il-Qorti ssib li dan it-titolu jezisti, fis-sens li d-detentur ikun qed jokkupah b' titolu ta' lokazzjoni, illi allura dik il-Qorti ma tibqax hekk kompetenti biex tiehu konjizzjoni tat-talba tas-sid-lokatur biex jimpedixxi r-rilokazzjoni tal-fond. Jekk invece d-decizjoni tkun li l-konvenut m' ghandux titolu allura l-kompetenza tibqa' tal-Qorti ordinarja.

Bla dubju huwa fil-mument meta jintemm il-perijodu tar-rilokazzjoni li jkun miexi illi s-sid ghandu d-dritt li jikkontrasta l-pretensjoni tal-konvenut li jibbenefika mill-jedd ghar-rilokazzjoni awtomatika in kwantu ma jkunux jirrikorru fil-kaz tieghu r-rekwiziti prefissi mil-ligi specjali in materja. Qorti ordinarja ma setghetx tiddeciedi li kienet inkompetenti semplicimentghaliex il-kirja kienet fil-perijodu tar-rilokazzjoni. Inversament, kollox kien jiddependi mis-soluzzjoni li dik il-Qorti kellha taghti lill-kwestjoni jekk il-konvenut kien qed jokkupa l-fond b' titolu legali, bis-sahha tal-prelegat, u aktar minn hekk, bis-sahha tat-tifsira li l-Kapitolu 69 jaghtilill-kelma "kerrej" fil-kaz ta' hanut.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info