Reference: 1144/2004/1

Judgement Details


Date
23/11/2005
Court
OF APPEAL (CIVIL, INFERIOR)
Judiciary
SCIBERRAS PHILIP
Parties
ELLUL JOSEPH ET vs GAUCI NOEL NOE
ECLI
N/A
Judgement Type
FINAL JUDGEMENT

Keywords / Summary


Keywords
BEJGH, DIFETT MOHBI - ACCESSORJI TA` L-OGGETT MIBJUGH LI MA JKUNUX MILQUTA MINN EBDA DIFETT
Summary
Fl-ambitu ta' difetti mohbija, xejn ma jimporta li l-vizzju jista' jigi riparat; dak li jimporta hueskluzivament l-istat u l-kondizzjoni tal-haga fil-mument meta din tghaddi ghar-riskju u perikolu tal-kumpratur; u min ihallas il-prezz gust ta' haga gdida ma ghandux jigi kostrett jikkuntenta b' hagamsewwija, kbira jew zghira kemm tkun dik it-tiswija.

Din il-kawza kienet tittratta dwar bejgh ta' motorised dish u decoder. Il-Qorti qieset li l-vendita kienet wahda quid unum ta' dawn iz-zewgoggetti. Fir-realta` l-oggett wiehed minghajr l-iehor ma jiswa ghal xejn. Il-wiehed hu dipendentimill-iehor, li minghajru ma jipprokura ebda utilita` kwalsiasi lix-xerrej.

Il-Qorti iddecidiet li l-atturi kellhom il-jedd ihassru l-bejgh taz-zewg oggetti f'daqqa minkejja li d-difett kien riskontrat fid-decoder biss.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info