Reference: 616/2004/1

Judgement Details


Date
23/11/2005
Court
OF APPEAL (CIVIL, INFERIOR)
Judiciary
SCIBERRAS PHILIP
Parties
BRINX LTD vs SAID FRANCIS ET
ECLI
N/A
Judgement Type
FINAL JUDGEMENT

Keywords / Summary


Keywords
GARANZIJA TAL-PACIFIKU PUSSESS, ESTENSJONI OLTRE KWISTJONIJIET TA` TITOLU DIFETTUZ - KONVENJU, RAGUNI VALIDA GHAL HALL TA`
Summary
Huwa konkordi fil-gurisprudenza illi meta fond li wahda mill-partijiet tkun weghdet li titrasferixxijkun soggett ghall-perikolu, anke in parte, ta' molestja, ix-xerrej ghandu motiv gust biex jirtiramill-impenn tieghu jekk jipprova li kellu raguni valida sabiex iqis li kien hemm molestja attwali jew futura fil-pussess pacifiku tal-oggett mertu tal-konvenju.

Il-garanzija tal-pacifiku pussess ma tistax tigi llum limitata semplicement ghat-theddida ta' evizzjoni minhabba difett fit-titolu imma kellha tigi esitza wkoll ghat-theddida ta' evizzjoni forzata minn Awtorita` kompetenti minhabbal-fatt illi l-immobbli ma jkunx kopert bil-permessi mehtiega skond il-ligi. Nuqqas dan li manifestament jippregudika l-oggett in vendita.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info