Reference: 2379/2003/1

Judgement Details


Date
23/11/2005
Court
OF APPEAL (CIVIL, INFERIOR)
Judiciary
SCIBERRAS PHILIP
Parties
CAVENDISH HOTELS LIMITED vs BECK JESMOND
ECLI
N/A
Judgement Type
FINAL JUDGEMENT

Keywords / Summary


Keywords
IMPJIEG, PERSUNA LI TOKKUPA MANAGERIAL POST - IMPJIEG, RAGUNI TAJBA U BIZZEJJED SABIEX IMPJEGAT JITTERMINA
Summary
Jidher li kemm id-dottrina legali kif ukoll il-gurisprudenza jirritjenu li l-koncett tar-"raguni tajba u bizzejjed", mhux definit mil-ligi, hu ravvizat f' dawk il-fatti u mgieba tali li jgibu t-tnaqqis ta' dik il-fiducja, hekk kostitwenti l-presuppost essenzjali tar-rapport principal - impjegat. Oltre l-inadempjenza kuntrattwali per se, fir-"raguni tajba" jirrientraw fatti kemm soggettivi kif ukoll objettivi. Kull valutazzjoni dwarhom trid issir b' riferiment ghal dawk l-aspetti konkreti, kollegati man-natura tar-rapport singlu, il-posizzjoni tal-partijiet fl-azjenda jew stabbiliment, u mhux l-anqas, il-portata soggettiva tal-fatt innifsu, ossija c-cirkostanzi verifikati fil-motivi u l-intensita` taghhom, kompriz kull aspett iehor korrelat li jista' jincidi negattivament fuq ir-rapport;

Il-haddiem ghandu kull dritt li jigu rispettati l-gieh u d-dinjita` tieghu minn min ihaddmu;multo magis, imbaghad, meta dak l-istess haddiem, bhall-konvenut, ikun f' posizzjoni manegerjali fl-istruttura tal-kumpanija u jkollu r-responsabilita` ta' haddiema ohra tahtu.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info