Reference: 185/2002/1

Judgement Details


Date
09/11/2005
Court
OF APPEAL (CIVIL, INFERIOR)
Judiciary
SCIBERRAS PHILIP
Parties
BRINCAT MATTHEW vs LE BRUN PIO ROSARIO
ECLI
N/A
Judgement Type
FINAL JUDGEMENT

Keywords / Summary


Keywords
KOLLIZJONI, BDIL TA` KARREGGJATA - KOLLIZJONI, INDICATOR
Summary
Il-manuvra li biha min ikun isuq karozza jaqta' l-linja tat-traffiku li jkun gej hija manuvra perikoluza, li timponi lil dak id-driver li jaghmel sinjal, u sinjali tempestivi, tal-manuvra li jkun sejjer jaghmel, u jassikura ruhu minn qabel li huwa jista' jaghmel dik il-manuvra bla perikolu. Jekk huwa jonqos minn dawn id-dmirijiet huwa hati ta' sewqan perikoluz.

Hi pacifika l-gurisprudenzali f' kaz kongruwu l-fatt li jista' jirrizulta anke xi eccess ta' velocita` ma kellux ikun fatt li jaddebita kontributorjeta ghas-sinistru fuq driver li kien altrimenti qieghed in piena osservanza tar-regolamenti tat-traffiku.

Min johrog l-indicator ikun qieghed jaghti, kif hu obbligat, avvizlit-traffiku ta' warajh u ta' quddiemu; imma mbaghad ma jistax, semplicement ghax hareg l-indicator, jaghmel li jrid, jikser il-prijorita li jaghtu r-regolamenti, u jaqleb 'the rule of the road' favur tieghu.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info