Reference: 199/2000/1

Judgement Details


Date
04/11/2005
Court
OF APPEAL (CIVIL, SUPERIOR)
Judiciary
DE GAETANO VINCENT, DEPASQUALE ANTON, MAGRI ALBERT J.
Parties
AZZOPARDI AMABILE ET vs GATT JOSEPH ET
ECLI
N/A
Judgement Type
FINAL JUDGEMENT

Keywords / Summary


Keywords
LOKAZZJONI, TERMINAZZJONI MINHABBA NUQQAS TA` HRUG TA` PERMESSI
Summary
L-istitut ta' lokazzjoni kif regolat bl-artikoli rilevanti tal-Kodici Civili jikkontempla diversi cirkostanzi li jwasslu ghar-rrexissjoni ta' kuntratt ta' kera. Dan sew meta tavvera ruhha r-raguni ghal tali terminazzjoni li tkun espressament kontemplata fl-iskrittura, kif ukoll meta tavvera ruhha xicirkostanza ohra anke jekk l-iskrittura tal-lokazzjoni ma tkunx stipulat espressament ghar-rexissjoni f'dak il-kaz.

Huwa minnu li l-ligi ma tikkontemplax il-possibilita` ta' rexissjoni ta' lokazzjoni kemm-il darba ma johorgux permessi, biss kirja hija kuntratt u bhala tali dak il-kuntratt huwa wkoll regolat bil-principji generali tal-kuntratti. Issa fil-kaz in ezami jirrizulta ampjament,kif diga` gie osservat, li l-kirja kienet kkuntrattata specifikatament ghall-skopijiet kummercjali.Jsegwi li jekk gie nieqes l-iskop ewlieni tal-kirja billi ma hargux il-permessi mehtiega, l-inkwilinkellu kull dritt li jittermina l-lokazzjoni, kif effettivament ghamel.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info