Reference: 1973/1998/1

Judgement Details


Date
04/11/2005
Court
OF APPEAL (CIVIL, SUPERIOR)
Judiciary
DE GAETANO VINCENT, CAMILLERI JOSEPH D., FILLETTI JOSEPH A.
Parties
BETA BRUSHWARE LIMITED vs MALTA DEVELOPMENT CORPORATION
ECLI
N/A
Judgement Type
FINAL JUDGEMENT

Keywords / Summary


Keywords
ACTIO SPOLII, REINTEGRAZZJONI OBBLIGU TAL-KONVENUT - LOKAZZJONI, HTIEGA TA` DIKJARAZZJONI GUDIZZJARJA DWAR IX-XOLJIMENT TA`
Summary
L-azzjoni ta' spoll hi imsejsa fuq l-ordni pubbliku, u hi intiza sabiex tipprovdi azzjoni mhaffa u effikaci biex hadd - anqas Korporazzjoni pubblika, li f'dan is-sens hi awtorita` privata ghax mhux awtorita` gudizzjarja - ma jiehu l-ligi b'idejh.

Anki jekk klawsola f'kuntratt ta' lokazzjoni tkun tistipula li fil-kaz ta' inadempjenza tintemm il-lokazzjoni u s-sid ikun jista' jirriprendi l-pussess tal-fond lokat, jekk ikun hemm kontestwazzjoni mill-inkwilin is-sid ma jistax jiehu l-pussessbis-sahha.

Fejn jikkonkorru l-elementi kollha ta' l-actio spolii l-Qorti ghandha tordna r-reintegrazzjoni tal-pussess favur min ikun gie spoljat. Imbaghad jispetta ghal min ikun ikkommetta l-ispoll li jizgura li jwettaq l-ordni tal-Qorti.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info