Reference: 47/2000/2

Judgement Details


Date
26/10/2005
Court
OF APPEAL (CIVIL, INFERIOR)
Judiciary
MAGRI ALBERT J.
Parties
GASAN JOSEPH ANTHONY ET vs HIX LTD
ECLI
N/A
Judgement Type
PARTIAL SENTENCE

Keywords / Summary


Keywords
KONTUMACJA, APPELL - KONTUMACJA, RITRATTAZZJONI
Summary
Huwa generalment accettat li fi stadju tal-appell ma tezistix kontumacja kif insibuha fil-proceduriquddiem il-Qorti tal-ewwel istanza. Dan jidher ukoll car minn dak li nsibu fl-Artikolu 146(3) Kap. 12 fejn jinghad espressament li "In-nuqqas ta' xi parti milli tipprezenta twegiba jew risposta fit-termini stabbiliti ma ghandhiex twaqqaf lil dik il-parti milli tidher quddiem, jew taghmel sottomissjonijiet lil qorti matul is-smigh ta' l-appell."

Mkien fil-parti tal-Kodici ta' Organizzazzjoniu Procedura Civili li jitratta l-istitut ta' Ritrattazzjoni ma nsibu xi accenn ghall-kontumacja tar-ritrattat fin-nuqqas ta' prezentata tar-risposta bil-miktub. Ubi lex voluit dixit.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info