Reference: 11/2000/BG

Judgement Details


Date
18/01/2001
Court
CRIMINAL
Judiciary
VELLA PATRICK
Parties
IR-REPUBLIKA TA' MALTA vs OMISSIS BRIAN GODFREY BARTOLO - OMISSIS
ECLI
N/A
Judgement Type
NOT AVAILABLE
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
AMMISSJONI - PIENA, MITIGAZZJONI TA`
Summary
Normalment meta akkuzat jammetti l-akkuzi dedotti kontrih fi stadju bikri tal-proceduri, qabel ma jigi furmat il-guri, il-Qorti tiehu dan il-fatt in konsiderazzjoni ghal dik li hi mitigazzjoni fil-piena. Jigi rilevat, izda, li din mhix xi haga awtomatika fis-sens li mitigazzjoni fil-piena ghandha bil-fors tinghata kull darba li hemm ammissjoni. Jekk tinghatax xi mitigazzjoni,jew kemm din ghandhatkun jekk il-Qorti tiddeciedi li timmitiga l-piena, din tibqa' dejjem fid-diskrezzjoni tal-Qorti wara li hi tikkonsidra dak kollu li jidhrilha li hu rilevanti u l-fattispecie ta' kull kaz quddiemha.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info