Referenza: 13/1992

Dettalji tas-Sentenza


Data
20/09/2001
Qorti
OF CRIMINAL APPEAL (SUPERIOR)
Ġudikatura
SAID PULLICINO JOSEPH, AGIUS CARMEL A., VELLA PATRICK
Partijiet
IR-REPUBBLIKA vs GODFREY ELLUL
ECLI
N/A
Judgement Type
NOT AVAILABLE
Kawża Llinkjata
N/A

Kliem Ewlieni / Fil-Qosor


Kliem Ewlieni
SENTENZA, FIL-KAMP KRIMINALI MHIX SOGGETTA GHALL-PRESKRIZZJONI
Fil-Qosor
Ghandu jigi osservat, l-ewwel u qabel kollox, illi hemm il-principju inkorporat fl-art. 687 tal-Kodici Kriminali, fis-sens illi d-decizjonijiet kollha li bihom tinghata kundanna ma jaqghux bi preskrizzjoni f'ebda zmien.

L-unika kwistjoni li forsi timmerita xi ftit konsiderazzjoni hija dik relativa ghad-differenza li tezisti bejn sentenzi moghtija mill-Qorti tal-Magistrati u dawk moghtijamill-Qorti Kriminali. Id-differenza hija wahda bazika, fis-sens li dawk moghtija mill-Qorti tal-Magistrati, fit-termini ta' l-art. 316 tal-Kodici Kriminali, jistghu ma jigux esegwiti immedjatament pendenti l-appell u dan wara t-talba appozita u n-noti ta' garanziji appositi, mentri dawk moghtijamill-Qorti Kriminali huma dejjem esegwibbli immedjatament, u, f'kaz ta' prigunerija, hemm biss id-dispost fit-termini ta' l-art. 509 tal-Kodici Kriminali li din il-Qorti tista' takkorda l-liberta' provizorja. La hu hekk pero', din il-Qorti ma tifhimx kif wiehed jista', fl-istess kuntest, jitkellemfuq sentenza ta' kundanna li tkun qeghda tigi esegwita, anke pendenti l-appell u preskrizzjoni ta'l-azzjoni kriminali. Hu evidenti li hemm inkompatiblita' assoluta bejn iz-zewg kuncetti u ghalhekkhuwa car ghal din il-Qorti li dak li jipprovdi l-art. 687 u li intqal supra, u cioe' li s-sentenzi ta' kundanna m'humiex soggetti ghall-preskrizzjoni ta' ebda zmien. Ma jistax wiehed jitkellem logikament bi preskrizzjoni ta' l-azzjoni penali meta l-ligi tirrikjedi li s-sentenza ta' kundanna tkun ezegwita anke pendenti l-appell.
Programm Operattiv 1
CONvErGE connected eGovernment


Dan is-sit jagħmel użu mill-cookies biex jiggarantilek l-aħjar esperjenza. Jekk ma tbiddilx is-settings tiegħek, nifhmu li qed taċċetta l-użu tal-cookies b’mod awtomatiku. Iktar Informazzjoni