Reference: 1640/1999/1

Judgement Details


Date
18/10/2005
Court
CIVIL COURT, FIRST HALL
Judiciary
CARUANA DEMAJO GIANNINO
Parties
LEWIS PRESS LIMITED vs S.M.W. CORTIS LIMITED
ECLI
N/A
Judgement Type
FINAL JUDGEMENT

Appealed Details


Appealed
Yes

Keywords / Summary


Keywords
BUON VICINAT, TOLLERANZA TA` INKONVENJENT TEMPORANEU MEHTIEG SAKEMM PERSUNA TIZVILUPPA L-FOND TAGHHA - SERVITU` NON AEDIFICANDI, XOGHOLIJIET TAHT L-ART
Summary
Is-servitù non aedificandi hija mahsuba biex ma thallix li jkun hemm tfixkil ghal dawl, arja jew xiveduta minhabba bini fuq proprjetà tal-gâr. Sid ta' fond milqut b'din is-servitù, ghalhekk, ma jistax jibni fuq il-fond tieghu, izda ma hux mizmum milli jaghmel xoghlijiet taht il-wicc ta' l-art.

Din l-interpretazzjoni taqbel ukoll ma' dak li jghid l-art. 476 tal-Kodici Civili:

476.Meta jkun hemm dubju dwar l-estensjoni tas-servitù, wiehed ghandu jinqeda biha fil-limiti ta' dak lihu mehtieg, billi jittiehdu b'qies id-destinazzjoni li l-fond dominanti kellu fiz-zmien li giet stabbilita s-servitù u l-uzu konvenjenti ta' dak il-fond, bl-anqas hsara tal-fond serventi.

Ghalhekk is-servitù non aedificandi ma jzommx lis-sid tal-fond servjenti milli jaghmel xoghlijiet taht il-wicc ta' l-art.

Hekk kif il-htigiet tal-buon vicinato jridu illi sid ta' proprjetà jittollera inkonvenjent, sakemm dan ma jkunx ghal zmien itwal minn kemm huwa assolutament mehtieg u jkun proporzjonat, sabiex il-gâr ikun jista' jinqeda bil-proprjetà tieghu billi jizviluppaha, hekk ukoll minghandu jedd in re anqas mill-proprjetà - bhal ma hija servitù - ukoll ghandu, bl-istess kondizzjonijiet, jittollera inkonvenjent ghal zmien qasir sabiex il-gâr ikun jista' jtejjeb il-proprjetà tieghu.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info