Reference: 46/2004/1

Judgement Details


Date
24/10/2005
Court
CIVIL FIRST HALL (CONSTITUTIONAL JURISDICTION)
Judiciary
AZZOPARDI JOSEPH
Parties
ELLUL CARLO SPETTUR vs AZZOPARDI JOSEPH ET
ECLI
N/A
Judgement Type
FINAL JUDGEMENT

Appealed Details


Appealed
Yes

Keywords / Summary


Summary
L-Artiklu 39 tal-Kostituzzjoni jghid illi kull min jigi akkuzat b'reat kriminali ghandu jigi meqjusli jkun innocenti sakemm ma jigix pruvat jew ikun wiegeb li huwa hati.

Fir-rigward tal-Konvenzjoni, is-subinciz tnejn tal-Artikolu 6 illi jghid illi kull min ikun akkuzat b'reat kriminali ghandu jkun meqjus innocenti sakemm ma jigix pruvat hati skont il-ligi.

Il-presunzjoni tal-innocenza huwa dritt sakrosant tal-akkuzat fil-proceduri kriminali nfushom. Dak li qed jilmenta minnu l-akkuzat hija dikjarazzjoni ta' Qorti illi ordnat il-proceduri u mhux l-istess Qorti illi fiha ghaddejjin il-proceduri kontra tieghu. Il-Qrati kollha huma obbligati illi jirrikamondaw jew jordnaw proceduri kriminali kontra xi persuna partikolari jekk fil-kors tas-smiegh tal-provi jaraw illi prima faciedik il-persuna tista' tinstab hati ta' reat.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info