Reference: 4/2005

Judgement Details


Date
19/10/2005
Court
OF APPEAL (CIVIL, INFERIOR)
Judiciary
SCIBERRAS PHILIP
Parties
SAMMUT SAVIOUR vs AUTOSALES LTD
ECLI
N/A
Judgement Type
FINAL JUDGEMENT

Keywords / Summary


Keywords
IMPJIEG, DISPOSIZZJONIJIET TA` FTEHIM KOLLETTIV JISTGHU JAPPLIKAW ANKI GHAL IMPJEGATI B`KUNTRATT AD HOC - TRIBUNAL INDUSTRIJALI, FISSAZZJONI TA` KUMPENS
Summary
Meta l-impjieg ta' persuna jkun regolat b'kuntratt ad hoc izda impjegati ohrajn ikunu regolati bi ftehim kollettiv, ghall-finijiet tad-determinazzjoni jekk kienx hemm tkeccija ghal raguni tajba u bizzejjed fil-kaz ta' l-ewwel impjegat wiehed irid ihares ukoll lejn dak li jipprovdi l-ftehim kollettiv.

Fl-Artikolu 81 (2) (a) tal-Kapitolu 452 il-ligi tipprovdi indikaturi ta' dak li t-Tribunalkellu jiehu in konsiderazzjoni fil-fissazjoni tal-kumpens imma imbaghad thalli f' idejn l-istess Tribunal Industrijali li hekk jillikwida u jiddetermina l-istess kumpens. Kemm kellu jkun dan il-kumpens mhux sindakabbli mill-Qorti ta' l-Appell, una volta li t-Tribunal ikun deherlu li kienu jezistu ragunijiet bizzejjed biex jillikwida l-kumpens fis-somma ffissata minnu.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info