Reference: 3/2005

Judgement Details


Date
19/10/2005
Court
OF APPEAL (CIVIL, INFERIOR)
Judiciary
SCIBERRAS PHILIP
Parties
L-AV DOTT. LUIGI A. SANSONE BHALA MANDATARJU SPECJALI TA' vs X
ECLI
N/A
Judgement Type
FINAL JUDGEMENT

Keywords / Summary


Keywords
TRADEMARKS, ITTRI IN COMMON USE
Summary
Ma jistax ikun qatt dubitat illi, fl-istat attwali tal-ligi introdotta bil-Kapitolu 416, l-uzu ta' "ittri" alfabetici fit-trademark jirrientraw fid-definizzjoni li l-Att jaghti lill-kelma 'trademark'fl-Artikolu 2 tieghu u ghalhekk, rebus sic stantibus u salv konsiderazzjonijiet ohra, trademark konsistenti minn semplici ittri hi brevettabbli jekk dawn ma jkollhomx funzjoni intrinsikament deskrittiva tal-karattru u tal-kwalita` tal-prodott;

Il-karattru distintiv irid jitqies fil-kuntest tac-cirkostanzi kollha b'mod partikolari t-territorju u l-perijodu ta` uzu. Oltre dan, dejjem fl-accertament ta' l-istess karattru distintiv jokkorri li jinzammu in mira l-karatteristici inerenti ghal trademark u, fuq kollox, illi l-konsumaturi tal-katergorija tal-prodott koncernat - vetturi ta' certulussu u kostuzi - hu ragonevolment diga ben informat u, x' aktarx ukoll, aktar akkurat fl-ghazliettieghu;
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info