Reference: 4/2003/1

Judgement Details


Date
19/10/2005
Court
OF APPEAL (CIVIL, INFERIOR)
Judiciary
SCIBERRAS PHILIP
Parties
AZZOPARDI GENERAL TRANSPORT LIMITED vs MIFSUD GEORGE ET
ECLI
N/A
Judgement Type
FINAL JUDGEMENT

Keywords / Summary


Keywords
APPELL, INAPPELLABILITA` TA` SENTENZA HIJA KWISTJONI TA` ORDNI PUBBLIKU U SOLLEVABBLI EX UFFICIO - LOKAZZJONI, DECIZJONI TAL-BORD LI JIRREGOLA L-KERA DWAR FISSAZZJONI TA` KERA GUST HIJA APPELLABBLI BISS FUQ PUNT TA` LIGI
Summary
Il-Qorti ghandha mhux biss id-dritt imma d-dmir li tissolleva ex officio il-pregudizzjali ta' l-inappellabilita` tad-decizjoni li minnha jkun hemm appell, ghax dan hu principju ta' ordni pubbliku u l-Qorti ma tistax tassumi gurisdizzjoni li tirrizulta li m' ghandiex.

Sentenza tal-Bord tal-Kera li tistabilixxi l-kera xieraq ta' fond f' certu ammont mhix appellabbli billi jigi allegat li l-fond ghandu jigi kunsidrat bhala 'new house' u li l-kera relativ ghandu jigi fissat bill-kriterju relativ ghal 'new house'. Dan ghaliex tali sentenza hija appellabbli biss "fuq punt ta' ligi maqtugh mill-Bord" [Artikolu 24 (1) (b) tal-Kapitolu 69] u tali kwistjoni hija wahda purament ta` fatt.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info