Reference: 976/2005

Judgement Details


Date
20/10/2005
Court
CIVIL COURT, FIRST HALL
Judiciary
MICALLEF JOSEPH R.
Parties
ITC LIMITED (C10309) ET vs LBM BREWERIES LIMITED (C11654)
ECLI
N/A
Judgement Type
PARTIAL SENTENCE

Keywords / Summary


Keywords
MANDAT KAWTELATORJU, NULLITA` TA` - ZBALL FL-OKKJU
Summary
Zball fl-isem tal-parti intimata f'mandat kawtelatorju ma jwassalx ghan-nullita' tieghu. L-ebda artikolu tal-ligi ma jipprovdi specifikatament dwar l-identita' tal-persuna li ghandha tkun notifikatab'att kawteltorju. Ghalhekk, jidher li japplikaw f'dan ir-rigward id-dispozizzjonijiet proceduralita' indoli generali li jirreferu ghall-atti gudizzjarji. Imma l-fatt wahdu li l-att jitressaq kontra persuna minflok ohra ma jgibx in-nullita'. Il-persuna li tkun tharrket tista' dejjem tghid li hija m'ghandhiex x'taqsam mal-pretensjoni tal-parti li mexxiet kontra taghha u titlob li tinheles mill-osservanza. Il-persuna li tahseb li kontra taghha jmissu nhareg dak l-att ghandha l-ghazla li titlob li tithalla tidhol fil-procedura u tiehu sehem jew li tibqa' barra bla ma ggarrab xejn. F'kull wahda minn dawn l-ipotezi, l-att jibqa' dak li hu, u ma jkun milqut minn l-ebda nullita';
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info