Reference: 2611/1998/1

Judgement Details


Date
07/10/2005
Court
OF APPEAL (CIVIL, SUPERIOR)
Judiciary
DE GAETANO VINCENT, DEPASQUALE ANTON, MAGRI ALBERT J.
Parties
KUMMISSARJU ELETTORALI PRINCIPALI vs FARRUGIA MELVIN
ECLI
N/A
Judgement Type
FINAL JUDGEMENT

Keywords / Summary


Keywords
KOLLIZJONI, SORPASS F` INKROCJU TAT-TOROQ
Summary
Din kienet kollizjoni bejn vettura li kienet ghaddejja fi triq principali u ohra li harget minn triqsekondarja.

Il-paragrafu 184 tal-Kodici ghat-Traffiku fit-Triq (Highway Code) ighid b'mod car:

"Taqlax vetturi ohra meta tkun qed tavvicina post ta' qsim ghall-pedestrians, pelican crossing jew traffic lights; triq li taghqad m'ohra; kantuniera jew liwja iebsa; il-quccata ta' gholja;post fejn il-livell tat-triq ikun se jitbaxxa u jerga' joghla f'daqqa." (sottolinear ta' din il-Qorti).

Ir-raguni ghala l-Highway Code ighid li sewwieq m'ghandux jissorpassa meta jkun qed javvicina tali junction hija ovvja - mit-triq l-ohra tista' tohrog vettura li timblokka l-karreggjata tas-sorpassant.

Hawnhekk il-Qorti sabet li l-utent tat-triq principali ghamel hazin meta ittantajaghmel sorpass minn hdejn il-junction minn fejn eventwalment hareg l-utent tat-trqi sekondarja. Il-Qorti qasmet ir-responsabilità fuq bazi ta' 1/4 (utent triq principali) - 3/4 (utent triq sekondarja).
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info