Reference: 143/2005/2

Judgement Details


Date
18/10/2005
Court
OF APPEAL (CIVIL, SUPERIOR)
Judiciary
DE GAETANO VINCENT, DEPASQUALE ANTON, MAGRI ALBERT J.
Parties
KUNSILL LOKALI MELLIEHA ET vs CENTRAL MEDITERRANEAN DEVELOPMENT CORP. LTD
ECLI
N/A
Judgement Type
PARTIAL SENTENCE

Keywords / Summary


Keywords
RITRATTAZZJONI, SOSPENSJONI TAL-EZEKUZZJONI TAS-SENTENZA ATTAKKATA - GHOTI TA` GARANZIJA
Summary
Il-kontemporaneita` tal-garanzija - garanzija ghall-ezekuzzjoni tas-sentenza, li r-ritrattazzjoni taghha tkun qed tintalab bir-rikors l-iehor, jekk din is-sentenza ma tigix imhassra, u ghalhekk mhux garanzija ghall-ispejjez skond l-Artikolu 249(1) tal-Kap. 12 - il-kontemporaneita` tal-garanzija mat-talba ghat-twaqqif ta' l-esekuzzjoni mhix kundizzjoni sine qua non ghall-esercizzju ta' l-azzjoni taht l-Artikolu 823 (twaqqif ta' l-ezekuzzjoni tas-sentenza attakkata), u dan in vista tal-kliem "metatinghata" uzati fis-subartikolu (3) ta' l-imsemmi artikolu. Fi kliem iehor, il-fatt li l-garanzijatkun ghadha ma nghatatx sal-jum tas-smiegh tal-kawza ma jgibx in-nullita` tar-rikors in dizamina.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info