Reference: 663/2001/1

Judgement Details


Date
10/10/2005
Court
OF APPEAL (CIVIL, INFERIOR)
Judiciary
SCIBERRAS PHILIP
Parties
AX CONSTRUCTION LIMITED vs MALLIA BONELLO TONY
ECLI
N/A
Judgement Type
FINAL JUDGEMENT

Keywords / Summary


Keywords
ECCEZZJONIJIET, ELEMENTI TAL-ECCEZZJONI INADEMPLENTI NON EST ADEMPLENTUM - KUNTRATT, INADEMPJENZA KONTRATTWALI - KUNTRATT, INADEMPJENZA KONTRATTWALI TAZ-ZEWG PARTIJIET - KUNTRATT, INADEMPLENTI NON EST ADEMPLENTUM
Summary
Il-principju 'inademplenti non est ademplendum' huwa bazat fuq ir-raguni guridika illi jekk wiehed huwa inadempjenti u jivvjola l-obbligi tieghu di fronte ghall-kontraent l-iehor, ikun immorali li huwa jitlob l-applikazzjoni tas-sanzjonijiet kontra dak li ghamel dik il-vjolazzjoni, meta huwa stess isib ruhu fl-istess kondizzjoni, ghaliex da parti tieghu hemm vjolazzjoni ohra tal-kuntratt. Barra minn dan hemm il-kompensazzjoni ta' vjolazzjoni ma' ohra.

F'kuntratti bilaterali fejn kull wahda mill-partijiet tiggustifika l-inadempjenza taghha bl-inadempjenza tal-parti l-ohra, il-gudikant irid jaghmel valutazzjoni komparattiva tal-komportamenti taghhom, billi jqis kemm l-element kronologiku u wkoll l-elementi ta' proporzjonalita` u korrispettivita` ezistenti bejn il-prestazzjonijiet inadempjuti, sabiex jistabilixxi jekk l-inadempiment jew il-prospettiva ta' inadempiment ta' parti tkunx tiggustifika in-nuqqas tal-kontro parti li twettaq il-prestazzjoni taghha. Il-gudikant ma jridx iqis biss l-obbligazzjonijiet principali dedotti fil-kuntratt izda wkoll dawk sekondarji li l-partijiet ikunu tawhom karattru essenzjali fuq il-pjan sinallagmatiku.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info