Reference: 3/2005

Judgement Details


Date
10/10/2005
Court
OF APPEAL (CIVIL, INFERIOR)
Judiciary
SCIBERRAS PHILIP
Parties
CAUCHI RITA vs DIRETTUR TAS-SIGURTA SOCJALI
ECLI
N/A
Judgement Type
FINAL JUDGEMENT

Keywords / Summary


Keywords
ATT DWAR IS-SIGURTA' SOCJALI, DEFINIZZJONI TA` FAMILJA
Summary
Il-kuncett ta' familja taht il-Kodici Civili ma jistax jigi trasportat taht l-Att dwar is-Sigurta` Socjali.

In bazi ghal din il-konsiderazzjoni huwa bil-wisq logiku illi kull referenza ghad-disposizzjonijiet tal-Kodici Civili relattivi ghall-jeddijiet u d-dmirijiet li jitnisslu miz-zwieg fi hdan il-familja hi mproponibbli fil-kuntest tal-ligi dwar is-sigurta` socjali. It-test fl-espressjoni tal-kelma "familja" taht din il-ligi hu dak tal-ko-abitazzjoni.

Hawnhekk gie ritenut li zewg persuni li kienu qed jikkoabitaw barra miz-zwieg kienu jikkwalifikaw bhala "familja" ghall-finijiet ta` l-Att dwar is-Sigurta` Socjali minkejja li ai termini tal-Kodici Civili ma kienux jikkwalifikaw bhala tali. Giet konfermata decizjoni ta' l-Arbitru li sab li l-appellanti ma kienetx il-kap ta' din il-"familja" u allura bhala tali ma kienetx tikkwalifika ghall-ghajnuna socjali.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info