Reference: 1642/2003/1

Judgement Details


Date
10/10/2005
Court
OF APPEAL (CIVIL, INFERIOR)
Judiciary
SCIBERRAS PHILIP
Parties
CACHIA JOSEPH vs YELLOW FUN LIMITED
ECLI
N/A
Judgement Type
FINAL JUDGEMENT

Keywords / Summary


Keywords
ACTIO DE IN REM VERSO, ELEMENTI TA`
Summary
Hu fil-fatt rikonoxxut illi l-arrikkament ingustifikat jirrientra fil-fonti legali ta' l-obbligazzjoni purke`, s' intendi, jigi stabbilit u konfermat in-ness kawzali bejn il-vantagg rikavat mit-terz ut-telf jew dannu (f' sens ampju) subit minn min wettaq ix-xoghol jew ivversa hlas jew ippermetta l-uzu ta' l-apparat u materjal proprju tieghu. Skond gurisprudenza pacifika accettata mill-Qrati taghna lil dan ta' l-ahhar hi provvduta l-azzjoni "de in rem verso", li kif jinghad, "hija rimedju sussidjarju li huwa estiz ghall-kazijiet kollha fejn javvera ruhu arrikkament indebitu effettiv ghad-dannu ta' haddiehor. U hija esperibbli fejn ma hix esperibbli l-azzjoni ex contractu".

L-elementi ta' l-actio de in rem verso huma (i) l-arrikkiment, jigifieri li l-haga versata tirrizulta ta' vantagg u utilita` ghall-arrikkit, (ii) il-vinkolu ta' kawzalita fis-sens li bejn il-fatt ta' min jagixxi b' din l-azzjoni u bejn l-arrikkiment ikun hemm l-istess rapport ta' bejn kawzali u l-effett taghha, u (iii) il-karattru ngust ta' l-arrikkiment. Dan fis-sens illi l-arrikkit ma jistax jipprevalixxi ruhu minn fatt guridiku li jawtorizzah legalment li jikkunserva l-arrikkiment.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info