Reference: 1501/2000/1

Judgement Details


Date
10/10/2005
Court
OF APPEAL (CIVIL, INFERIOR)
Judiciary
SCIBERRAS PHILIP
Parties
THE VINTAGE COMPANY LIMITED vs KUMMISSARJU TAL-PULIZIJA
ECLI
N/A
Judgement Type
FINAL JUDGEMENT

Keywords / Summary


Keywords
LOKAZZJONI, GHASSA TIKKWALIFIKA BHALA FOND PROTETT AI TERMINI TAL-KAP. 69 - LOKAZZJONI, MHUX POSSIBBLI LI SSIR GHAL ZMIEN INDETERMINAT
Summary
Fond urban adibit bhala "ghassa tal-Pulizija" mhux eskluz mid-disposizzjonijiet u l-harsien tal-Kap.69 tal-Ligijiet ta' Malta.

Dan premess, huwa pacifikament maghruf illi meta s-sid ikun iridjgholli l-kera, jew ibiddel il-kondizzjonijiet tal-kirja, jew ikun irid jiehu l-fond taht idejh, jewbiex ikun awtorizzat ma jgeddidx il-kirja lill-inkwilin jghoddu r-regolamenti prefissi fil-Kapitolu69 ghal meta, kif inhu dan il-kaz, il-lokazzjoni tkun dahlet fil-fazi tar-rilokazzjoni;

Il-lokazzjoni li taghti lill-inkwilin dritt ta' tigdid ghal zmien indetermina hija nulla.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info