Reference: 1047/2003

Judgement Details


Date
07/10/2005
Court
CIVIL COURT, FIRST HALL
Judiciary
VALENZIA GEOFFREY
Parties
LAPSI HOLDINGS LIMITED vs HSBC BANK MALTA P.L.C.
ECLI
N/A
Judgement Type
FINAL JUDGEMENT

Keywords / Summary


Keywords
TITOLU EZEKUTTIV, FACILITA` BANKARJA - TITOLU EZEKUTTIV, KUNTRATTI DWAR DEJN CERT LIKWIDU U DOVUT
Summary
L-Artikolu 253(b) tal-Kap. 12 jiddisponi li fost it-tioli ezekuttiv hemm is-segwenti:

"il-kuntratti rcevuti minn nutar pubbliku ta' Malta, jew minn ufficjal pubbliku iehor awtorizzat li jircevihom, meta l-kuntratt huwa dwar dejn cert, likwidu u li ghalaq, u ma jikkonsistix f'esekuzzjoni ta' fatt;"

Huwa mehtieg li l-ammont irid ikun cert, likwidu u li ghalaq. Ghall-kuntrarju tas-sitwazzjoni f'kaz ta' overdraft, fejn il-bilanc huwa dipendenti mit-transazzjonijiet illi jkunu effettivament sehhew, u in rigward ta' liema il-Qrati taghna dejjem irritjenew in-necessita` ta' procedura b'citazzjoni ghall-istabbiliment ta' l-ammont effettivament dovut, fil-kaz ta' self minn dejjem il-Qrati taghna qablu li kuntratt ta' dan it-tip jista' jikkostitwixxi titolu ezekuttiv, soggett dejjemghan-necessita` tal-prezentata u in-notifika lid-debitur tal-ittra ufficjali skond kif dispost mis-subartikolu 256(2) tal-Kap 12.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info