Reference: 614/2002/1

Judgement Details


Date
10/10/2005
Court
CIVIL COURT, FIRST HALL
Judiciary
AZZOPARDI JOSEPH
Parties
FRENDO ANTHONY SIVE TWANNY ET vs ITALMAL MACHINERY LTD.
ECLI
N/A
Judgement Type
FINAL JUDGEMENT

Keywords / Summary


Keywords
DANNI, MIN IHADDEM IRID JIPPREVEDI T-TRASKURAGNI TAL-IMPJEGATI TIEGHU - DANNI, RESPONSABILITA` TA` MIN IHADDEM LI JIPPROVDI SUPERVIZJONI - DANNI, RESPONSABILITA` TA` MIN IHADDEM - MAKKINARJU PERIKOLUZ
Summary
Huwa facli ghal dak li jipprovdi x-xoghol illi jwahhal fl-impjegat ghax uza ghodda mhux koperti minnapparat ta' sigura izda fuq kollox l-impjegat ikun qed jahdem ghall-ahjar ta' min jaghtih ix-xogholu minnflok ma jgerger u jilmenta mill-ghodda jkun medd idejh ghax-xoghol. Ma hux sew fil-fehma tal-Qorti li wiehed jattribwixxi xi tort lill-attur u nghidulu li kien ahjar li hasel idejh.

Employer illi jkun jaf li fil-makkinarju tieghu hemm perikolu u ma jiehu ebda passi biex jirrimedja ghaldan jesponi ruhu ghall-konsegwenzi legali li johorgu minn dan... l-employer (ghandu jahseb) illi jippjana sew ix-xoghol u jikkunsidra l-fatt li l-istess haddiema gieli jittraskuraw ir-riskji involuti fix-xoghol taghhom ta' kull jum.

Min ihaddem ghandu d-dover li jipprovdi post tax-xoghol lima jkunx ta' periklu u riskju ghas-sahha ta' l-istess haddiem.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info