Referenza: 227/2000/1

Dettalji tas-Sentenza


Data
06/10/2005
Qorti
CIVIL COURT, FIRST HALL
Ġudikatura
MICALLEF JOSEPH R.
Partijiet
PHOENICIAN GLASSBLOWERS LTD vs MALTA EXPORT CREDIT INSURANCE CO LTD
ECLI
N/A
Judgement Type
FINAL JUDGEMENT

Kliem Ewlieni / Fil-Qosor


Kliem Ewlieni
ASSIKURAZZJONI, KONKLUZJONI TAL-KUNTRATT - ASSIKURAZZJONI, REVIVAL OF POLICY
Fil-Qosor
Illi principju stabilit fid-Dritt tal-Assikurazzjoni huwa dak li l-polza ta' assikurazzjoni tintemmbl-gheluq taz-zmien miftiehem. Tali zmien jista', madankollu, jiggedded bi qbil bejn l-assikurat ul-assikuratur tieghu;

Illi principju iehor huwa dak li l-hlas tal-premium huwa xiehda li l-polza ta' assikurazzjoni hija fis-sehh u li n-nuqqas ta' hlas ta' premium - meta jkun dovut jew meta jintalab jista' jitqies bhala stat fejn il-polza tkun waqghet u ntemm l-effett taghha. Izda fejn, bejn assikurat u l-assikuratur tieghu titnissel prassi fejn il-hlas tal-premium tat-tigdid isir tard ikun obbligu tal-bona fidi tal-assikuratur li ma jichadx, minghajr avviz preventiv, it-tigdid tal-polza, meta r-riskju li kontrih jaghti assikurazzjoni jkun sehh, meta jkun ippermetta t-tigdid ex tuncf'kazijiet fejn ir-riskju ma kienx sehh. Fil-kaz tal-kuntratt in kwestjoni, il-hlas tal-premium ghat-tigdid tal-polza kien jiddependi fuq avviz bil-miktub f'dan is-sens mill-kumpannija assikuratrici.In-nuqqas wahdu ta' hlas tal-premium ma jissemmiex bhala raguni biex il-polza taqa';

Illi, madankollu, huwa mizmum ukoll li l-fatt wahdu li l-assikuratur ikun accetta l-hlas ta' premium minghand l-assikurat (jew l-assikurat prospettiv) ma jfissirx li b'daqshekk tkun tnisslet rabta taht polza, jekk kemm-il darba jintwera li l-assikurat (jew assikurat prospettiv, taht proposal) ikun heba xifatti materjali jew ikun b'xi mod iehor naqas mill-obbligu tieghu ta' l-oghla bona fide (uberrima fides). Izda, f'cirkostanzi normali, l-fatt li l-assikurat jinghata ricevuta tat-tigdid tal-polza jkunifisser li jista' jserrah mohhu li l-polza tkun tassew iggeddet u li l-assikuratur ma jistax jehlesmir-responsabbilta' taht l-iskuza ta' nuqqas ta' formalita';

Illi wkoll kieku wiehed jitkellem dwar it-temm ta' polza minhabba nuqqas ta' hlas f'waqtu tal-premium tat-tigdid, huwa daqstant iehor maghruf u milqugh fid-Dritt li polza ta' assikurazzjoni li tista' tkun waqghet, terga' titghajjexmill-gdid. Dan huwa maghruf bhala r-"revival of policy".
Programm Operattiv 1
CONvErGE connected eGovernment


Dan is-sit jagħmel użu mill-cookies biex jiggarantilek l-aħjar esperjenza. Jekk ma tbiddilx is-settings tiegħek, nifhmu li qed taċċetta l-użu tal-cookies b’mod awtomatiku. Iktar Informazzjoni