Reference: 85/1998/1

Judgement Details


Date
13/07/2001
Court
OF APPEAL (CIVIL, SUPERIOR)
Judiciary
SAID PULLICINO JOSEPH, FILLETTI JOSEPH A., DEPASQUALE FRANCO
Parties
FENECH MARTIN vs GATT EMMANUEL
ECLI
N/A
Judgement Type
NOT AVAILABLE

Keywords / Summary


Keywords
APPELL, KORREZZJONI TAR-RIKORS TAL-APPELL
Summary
L-Artikolu 175 (2) tal-Kap 12 jiddisponi:- "Il-Qorti fil-grad ta' appell tista' wkoll tordna jew tippermetti f'kull zmien sas-sentenza li jissewwa kull zball fir-rikors li bihom ikun tressaq l-appelljew fit-twegiba, kif ukoll kull zball fl-isem tal-Qorti li tkun tat is-sentenza appellata, jew f'daktal-partijiet, jew fil-kwalita' li fiha huma jidhru jew fid-data tas-sentenza appellata".

Hawnhekk l-appellant waqt li talab li jigu akkolti l-eccezzjonijiet sollevati minnu, kien bi svista naqas milli jitlob l-akkoljiment tal-kontro talba tieghu. Il-Qorti tal-Appell wara li ezaminat ir-rikors tieghu u rat li effettivament dan kien jinkludi aggravju fis-sens illi kellha tigi akkolta l-kontro talba awtorizzat il-korrezzjoni.

Gie ritenut li l-izball li kellu jkun rifless mill-korp ta' l-aggravju avanzat mill-appellant fis-sens illi l-Qorti ghandha tkun sodisfatta illi t-talba ma kienetx korrettament tirrifletti l-aggravju jew parti rilevanti tieghu.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info