Reference: 2/1989/2

Judgement Details


Date
07/10/2005
Court
CIVIL COURT, FIRST HALL
Judiciary
VALENZIA GEOFFREY
Parties
GLASS ADRIAN ET vs GRIMA LAWRENCE
ECLI
N/A
Judgement Type
FINAL JUDGEMENT

Keywords / Summary


Keywords
KOLLIZJONI, VELOCITA` - META S-SEWWIEQA JARAW LIL XULXIN
Summary
Gie kostantement ritenut illi waqt li l-velocita' eccessiva ghal dik regolamnetari, jekk tirrizultapruvata, tesponi lid-driver sija jekk dan ikun main road user u sija jekk ma jkunx, ghall-procedurikriminali kontra tieghu ghall-vjolazzjoni ta' regolamenti tas-sewqan appositi; tali velocita' eccessiva fiha infisha ma tistax titqies a priori bhala fattur determinanti ghar-responsabilita' ghall-incident jew kontributorju ghalih. Irid jigi stabilit sodisfacentement illi l-velocita' eccessiv kienetelement determinanti li pprovoka l-incident u li tista' titqies bhala l-kawza prossima tal-akkadut.

Il-fatt li sewwieq ikun qed isuq karozza b'velocita' eccedenti l-ispeed massimu regolamentari, jekk dan ma jkunx il-kawza determinanti tal-kollizzjoni, huwa m'ghandux jinstab responsabbili lanqas fi grad ta' kontributorjeta' purche l-ispeed tieghu ma jkunx dak li jista jissejjah "sfrenat".

Jekk iz-zewg drivers setghu jaraw lil xulxin fi zmien utili, il-fattur tas speed m'ghandux x'jaqsam xejn mal-kawza determinanti tal-kollizjoni.

Il-velocita' tal-parti l-ohra mhix skuza ghad-driver li jonqos mill-osservanza tad-dmirijiet tieghu tas-sewqan.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info