Reference: 868/1996/1

Judgement Details


Date
07/10/2005
Court
OF APPEAL (CIVIL, SUPERIOR)
Judiciary
DE GAETANO VINCENT, DEPASQUALE ANTON, MAGRI ALBERT J.
Parties
SCHEMBRI GEORGE REV. vs SAQQAJJA CATERERS LIMITED
ECLI
N/A
Judgement Type
FINAL JUDGEMENT

Keywords / Summary


Keywords
CITAZZJONI, KIF GHANDHA SSIR IT-TALBA WARA MANDAT TA` INIBIZZJONI - CITAZZJONI, META TIKKONTJENI TALBA SABIEX MANDAT TA` INIBIZZJONI JIGI KONFERMAT PERMANENTEMENT
Summary
(a) Talba sabiex mandat ta' inibizzjoni jigi ikkonfermat in perpetwitĂ  ut sic ma hijiex ammissibbliskond il-ligi taghna u senjatament kontra id-dispozizzjonijiet ta' l-Artikolu 843 tal-Kap 12.

(b) Illi wara kull mandat ta' inibizzjoni, fit-termini preskritt skond l-istess Artikolu 843 tal-Kap 12 ghandha ssir citazzjoni ghall-jedd imsemmi u kawtelat fil-mandat.

(c) Illi t-talbiet ghal tali konsegwiment u asserzjoni tal-jedd sostantiv ivarjaw skond id-dritt li jrid jigi vantat, u jista' jimporta talba sabiex il-konvenut jigi inibit milli jaghmel xi haga lill-attur, proprju minhabba d-dritt sostantiv ta' l-attur vantat u ezercitat fl-istess citazzjoni.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info