Reference: 21/2005/1

Judgement Details


Date
04/07/2005
Court
CIVIL FIRST HALL (CONSTITUTIONAL JURISDICTION)
Judiciary
CARUANA DEMAJO GIANNINO
Parties
RUGGIER JOSEPH EMANUEL ET vs RUGGIER JOSEPH OLIVER ET
ECLI
N/A
Judgement Type
FINAL JUDGEMENT

Keywords / Summary


Keywords
DRITTIJIET FONDAMENTALI TAL-BNIEDEM, SOSPENSJONI TA` L-EZEKUZZJONI TA` SENTENZA PENDENTI PROCEDURI KOSTITUZZJONALI - SENTENZA, SOSPENSJONI TA` L-EZEKUZZJONI PENDENTI PROCEDURI KOSTITUZZJONALI
Summary
Dan kien provvediment sabiex l-ezekuzzjoni ta' sentenza attakkata bil-proceduri kostituzzjonali tigisospiza. Ghalkemm huwa minnu illi, fil-kompetenza kostituzzjonali taghha, din il-Prim' Awla tal-Qorti Civili ghandha wkoll is-setgha li tholl lill-partijiet mir-rabta ta' res iudicata jekk dan ikun mehtieg biex taghti rimedju kontra ksur ta' dittijiet fondamentali, dan ma ghandux isir leggerment, uzgur mhux qabel ma tkun inghatat sentenza li ssib illi tassew kien hemm dak il-ksur.

Allegazzjoni ex parte illi sar ksur ta' dritt fondamentali ma hijiex ekwivalenti ghal sejbien gudizzjarju ta' ksur ta' drittijiet fondamentali, u hija ghal kollox inkompatibbli mas-serjetà tal-process gudizzjarju u l-finalità ta' res iudicata illi sentenza tinzamm milli titwettaq ghax xi hadd jallega li kien hemm ksur ta' drittijiet fondamentali.

Sentenzi li saru res iudicata ghandhom jitqiesu lijiswew u li nghataw rite et recte sakemm ma jintweriex mod iehor. Ghal din ir-raguni, il-Qorti cahdet it-talba ghas-sospensjoni ta' l-esekuzzjoni.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info