Reference: 2653/1998/1

Judgement Details


Date
14/07/2005
Court
OF APPEAL (CIVIL, SUPERIOR)
Judiciary
DE GAETANO VINCENT, CAMILLERI JOSEPH D., FILLETTI JOSEPH A.
Parties
AGIUS GEORGE ET vs SCHEMBRI CHARLES V. ET
ECLI
N/A
Judgement Type
FINAL JUDGEMENT

Keywords / Summary


Keywords
ECCEZZJONIJIET, META L-KONVENUT JIRRIMETTI RUHU GHAD-DECIZJONI TAL-QORTI - LIGI, INTERPRETAZZJONI TA` - INTENZJONI TAL-LEGISLATUR
Summary
Il-fatt li fin-nota tal-eccezzjonijiet tieghu konvenut ikun rrimetta ruhu ghall-gudizzju tal-Qorti ma jammontax ghal ammissjoni tat-talbiet attrici u b'hekk l-imsemmi konvenut ma rrinunzjax ghad-dritttieghu li jekk l-attur jonqos li jgib provi sufficienti biex tintlaqa' t-talba huwa jista' jattiral-attenzjoni tal-Qorti ghal din il-mankanza, u jekk din il-mankanza tigi konstatata mill-Qorti, it-talbiet jigu michuda.

Fl-interpretazzjoni tal-Ligi wiehed irid ihares lejn it-test tal-Ligi izda wkoll wiehed irid izomm quddiem ghajnejh l-intenzjoni tal-Legislatur.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info