Referenza: 11/2004/1

Dettalji tas-Sentenza


Data
11/07/2005
Qorti
CIVIL FIRST HALL (CONSTITUTIONAL JURISDICTION)
Ġudikatura
FARRUGIA SACCO LINO
Partijiet
WOODLINE LIMITED vs KUMMISSARJU TAT-TAXXI FUQ IL-VALUR MIZJUD
ECLI
N/A
Judgement Type
FINAL JUDGEMENT

Dettalji tal-Appellati


Appellata
Iva

Kliem Ewlieni / Fil-Qosor


Kliem Ewlieni
ARTIKOLU 1 TA' L-EWWEL PROTOKOLL GHALL-KONVENZJONI EWROPEJA TAD-DRITTIJIET UMANI U FUNDAMENTALI TAL-BNIEDEM. - ARTIKOLU 14 TAL-KONVENZJONI EWROPEJA TAD-DRITTIJET UMANI U FUNDAMENTALI TAL-BNIEDEM - HLAS TA TAXXA
Fil-Qosor
Fil-kaz in ezami jirrizulta li kazijiet ugwali jew persuni f'sitwazzjonijiet ugwali gew trattati b'mod diferenti meta ma kienx hemm bazi objettiva u ragjonevoli ghal tali trattament differenti u ma kienx hemm rapport ragonevoli ta' proporzjonalita` bejn il-mezzi impjegati u l-iskopp vizwalizzat .Ghalhekk is-socjeta` rikorrenti ppruvat l-fatt tad-diskrimininazzjoni.

Il-Qorti ghandha l-obbligu li ma tibza' minn hadd fil-protezzjoni tad-drittijiet tac-cittadini. Certament li l-Qorti ma kenitx tasal ghal dawn il-konkluzjonijiet li kieku ma' kull min kellu jaghti intuzat il-procedura tas-sekwestru; izda ma tistax li ma xi whud tibghat ghalihom il-Pulizija u wara tohrog amnestija li bihaigawdu dawk li jkunx ittiehdu dawk il-proceduri kontra taghhom.

Din il-Qorti tiddikjara li permezz tal-agir ta' l-intimat gew lesi d-drittijiet umani u fundamentali taghha ai termini ta' l-Artikolu 14 tal-Konvenzjoni Ewropeja tad-Drittijet Umani u Fundamentali tal-Bniedem hekk kif resi applikabbli mill-Artikolu 1 ta' l-Ewwel Protokoll ghall-Konvenzjoni Ewropeja tad-Drittijiet Umani u Fundamentali tal-Bniedem.

Ghaldaqstant, tordna li s-socjeta` kummercjali rikorrenti tigi inkluza mill-intimat fl-Skema ta' Tnaqqis tat-Taxxa Addizzjonali li thabbret fil-Budget tas-sena 2002 u wkolltordna lill-istess intimat illi jhallas u jirrifondi lura lis-socjeta` kummercjali rikorrenti dik is-somma li tirrappresenta d-differenza bejn dak li effettivament hija hallset bhala penali u imghaxghall-VAT 1995 u dak li setghet gawdiet mill-Iskema hawn fuq imsemmija.

Programm Operattiv 1
CONvErGE connected eGovernment


Dan is-sit jagħmel użu mill-cookies biex jiggarantilek l-aħjar esperjenza. Jekk ma tbiddilx is-settings tiegħek, nifhmu li qed taċċetta l-użu tal-cookies b’mod awtomatiku. Iktar Informazzjoni