Reference: 48/2005

Judgement Details


Date
05/07/2005
Court
CIVIL COURT, FIRST HALL
Judiciary
MALLIA TONIO
Parties
WORLD WIDE IMPORT/EXPORT COMPANY LIMITED vs KONTROLLUR TAD-DWANA
ECLI
N/A
Judgement Type
FINAL JUDGEMENT

Keywords / Summary


Keywords
ECCEZZJONIJIET, INKOMPETENZA GHANDHA TIGI SOLLEVATA EX UFFICIO - ECCEZZJONIJIET, INKOMPETENZA - EFFETTI FUQ IL-KAWZA - GVERN, PROCEDURA GHALL-HLAS TA` KREDITI TA` - KOMPETENZA
Summary
L-opposizzjoni ghall-ittra ufficjali mibghuta ai termini tal-Artikolu 466 tal-Kap. 12 tal-Ligijiet ta' Malta trid issir fl-istess Qorti li quddiemha tkun giet prezentata l-ittra.

Fil-kaz ta' inkompetenza il-kawza tigi michuda. M'hemmx mekkanizmu li jippermetti li l-kawza tintbaghat quddiem il-Qorti kompetenti. Hu biss f'kaz ta' konflitt ta' decizzjonijiet fuq il-kompetenza, li l-Onorabbli Qorti tal-Appell, tista' tiddeciedi hi liema wahda minn dawk il-Qrati hi kompetenti (artikolu 775).

Il-kompetenza "ratione materiae" jew "ratione valoris" hi ta' ordni pubbliku, u lanqas tista'titwarrab bi ftehim bejn il-partijiet.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info