Reference: 1915/2001/1

Judgement Details


Date
05/07/2005
Court
CIVIL COURT, FIRST HALL
Judiciary
MALLIA TONIO
Parties
MIDDLESEA INSURANCE PLC vs M.D. TRUCKING LTD
ECLI
N/A
Judgement Type
FINAL JUDGEMENT

Keywords / Summary


Keywords
CMR CONVENTION, ESKLUZJONI TA` RESPONSABILITA` MINHABBA KAZ FORTUWITU JEW FORZA MAGGURI - CMR CONVENTION, GUIDANCE PUBBLIKAT MILL-FEDERAZZJONI INTERNAZZJONALI TAT-TRASPORTATURI
Summary
L-artikolu 3 tar-regolamenti tas-CMR jiddisponi li, "for the purposes of this convention the carriershall be responsible for the acts and omissions of his agents as servants and of any other personsof whose services be made use of for the performance of the carriage, when such agents, servants orother persons are acting within the scope of their employment, as if such acts and omissions were his own".

Dan l-artikolu wara kollox, jirrifletti principju kardinali fid-dritt civili ta' l-obbligazzjoni, u cioe', li kontraent ma jistax johrog mir-responsabbilita' ghall-ksur tal-kuntratt billi jallega nuqqas ta' persuna li gie mqabbad minnu fil-kors ta' l-esekuzzjoni tal-kuntratt.

Il-bazi tar-responsabilita' tat-trasportatur tinsab fl-artikolu 17(1) tar-regolamenti ta' CMR li jghid:

"The carrier shall be liable for the total loss of the goods and for damage thereto occurring between the time when he takes over the goods and the time of delivery".

Anki jekk stessissehh serqa it-trasportatur mhux ezonerat mir-responsabiltà tieghu. Il-bazi ta' responsabbilita' enuncjata fis-CMR mhix eskluza billi dak li ikun agixxa diligentement, izda hemm oneru akbar mixhut fuq it-trasportatur, li jrid jiehu l-mezzi kollha biex jevita kull hsara jew serq.

Il-Qorti qieset li fil-kaz partikolari ma gewx applikati guidelines pubblikati mill-Federazzjoni Internazzjonalitat-Trasportaturi fuq it-Triq (il-FIATA) (1981) u ghalhekk sabet nuqqas da parti tat-trasportatur.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info