Reference: 665/1986/1

Judgement Details


Date
01/07/2005
Court
OF APPEAL (CIVIL, SUPERIOR)
Judiciary
DE GAETANO VINCENT, DEPASQUALE ANTON, MAGRI ALBERT J.
Parties
CACHIA STEVE ET vs CUTAJAR NICHOLAS ET
ECLI
N/A
Judgement Type
FINAL JUDGEMENT

Keywords / Summary


Keywords
KONVENJU, RIMEDJI DISPONIBBLI F`KAZ TA` INADEMPJENZA
Summary
L-Artikolu 1357 tal-Kap 16 tal-Ligijiet ta' Malta jitkellem dwar il-'Weghda ta' bejgh' u fis-subartikolu wiehed (1) jiddisponi hekk:
"Il-weghda ta' bejgh ta' haga bi prezz determinat, jew bi prezzli ghandu jigi stabbilit minn persuna wahda jew izjed bhalma jinghad fl-artikoli ta' qabel dan, matitqiesx bejgh; izda, jekk tigi accettata, iggib, f'dak li wieghed, l-obbligu li jaghmel il-bejgh, jew, jekk il-bejgh ma jkunx jista' izjed isir, l-obbligu li jhallas id-danni lill-accettant.

Jekk il-bejgh ma jkunx jista' jsir l-unika triq miftuha hija dik tad-danni.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info