Referenza: 451/2003/1

Dettalji tas-Sentenza


Data
22/06/2005
Qorti
OF APPEAL (CIVIL, INFERIOR)
Ġudikatura
SCIBERRAS PHILIP
Partijiet
GASANMAMO INSURANCE LIMITED NOE ET vs VELLA RAYMOND
ECLI
N/A
Judgement Type
FINAL JUDGEMENT

Kliem Ewlieni / Fil-Qosor


Kliem Ewlieni
KOLLIZJONI, DEFINIZZJONI TA` TRIQ PRINCIPALI U TRIQ SEKONDARJA - KOLLIZJONI, DOVERI TA` UTENT TA` TRIQ PRINCIPALI - KOLLIZJONI, DOVERI TA` UTENT TA` TRIQ SEKONDARJA
Fil-Qosor
Il-ligi taghna ma tenunzja strettament ebda regola ta' kif ghandhom jigu kwalifikati 'major' u 'minor road'. In-nozzjoni ta' dina d-differenza hija relattiva, u 'the same road may be a major road with regard to a particular intersection with another road, and a minor road with regard to another intersection with a different road'.

Fir-regolamenti ma hemmx definizzjoni specjali ta' 'major'u ta' 'minor road', u triq hija major biss in relazzjoni ghal dawk it-toroq l-ohra li jikkonvergu fuqha. Kwindi zewg minor roads ta' importanza ugwali huma major in relazzjoni ghal xulxin u b' hekk jibqghu ugwali. Minn dan jidher li l-punt li jrid jigi deciz huwa jekk iz-zewg toroq in kwestjoni humiex ta' importanza ugwali; dan, in bazi ghall-wisgha taz-zewg toroq, il-volum tat-traffiku li jghaddi minnhom u d-direzzjoni taghhom.

Tali apprezzament ghandu jsir l-aktar, jekk mhux esklusivament proprju fil-kazijiet fejn ma hemmx sinjali li jindikaw l-importanza relativa tat-toroq ghaliexaltrimenti wiehed irid jobdi d-direttivi moghtija.

Min ikun hiereg minn side street ghal mainroad ghandu l-obbligu li juza l-massima attenzjoni u prudenza, li jesplora sewwa l-main road u li jieqaf ghal kollox jew johrog inching out, u jassigura li t-triq hi libera. Is-side road user ghandujuza grad ta' diligenza l-izjed gholja u vigilanza l-izjed qawwija, billi ghandu d-dmir icedi lit-traffiku li jkun fuq it-triq principali, ghax il-manuvra li jkun sejjer jaghmel biex jittraversa dikit-triq hi kalkolata li tiddisturba il-kors ordinarju tat-traffiku li jkun ghaddej minnha.

Minn dawn il-principji u konsiderazzjonijiet kollha titnissel certament il-presunzjoni, li tibqa' dejjem s' intendi juris tantum illi l-main road user, una volta kellu d-dritta, kellu jitqies li ma kienx responsabbli ghall-incident sakemm is-side road user ma jippruvax illi l-main road user seta' jigikwalifikat bhala main road abuser. Dan ifisser illi kien jinkombi fuq il-konvenut illi jgib provaadegwata li l-kawza prossima tal-kollizjoni kienet ghal kollox jew in parti dovuta ghan-negligenza fis-sewqan tal-main road user, inkella, jekk ma jirnexxielux jaghmel dan, il-main road user jibqa' sostenut mill-precitata presunzjoni.
Programm Operattiv 1
CONvErGE connected eGovernment


Dan is-sit jagħmel użu mill-cookies biex jiggarantilek l-aħjar esperjenza. Jekk ma tbiddilx is-settings tiegħek, nifhmu li qed taċċetta l-użu tal-cookies b’mod awtomatiku. Iktar Informazzjoni