Reference: 273/2003/1

Judgement Details


Date
22/06/2005
Court
OF APPEAL (CIVIL, INFERIOR)
Judiciary
SCIBERRAS PHILIP
Parties
BLYE ENGINEERING CO. LTD. vs BORG BELLANTI PHILIP ET
ECLI
N/A
Judgement Type
FINAL JUDGEMENT

Keywords / Summary


Keywords
APPELL, META R-RIKORRENT IKUN KONTUMACI IN PRIM` ISTANZA
Summary
Il-konvenut li jibqa' kontumaci mhux prekluz milli jappella u ghalkemm ma jistax igib quddiem din il-Qorti xhieda, jekk ma jiggustifikax in-nuqqas tieghu, jitratta l-kawza jista'.

Maghdud dan,huwa wkoll principju ben stabbilit illi ghalkemm il-konvenut jibqa' kontumaci dan ma kellux jinftiehem bhala li hu abbanduna kull eccezzjoni li seta' jaghti fil-kawza u ammetta d-domanda. Sta ghall-gudikant li jezamina jekk it-talba hix gustifikata, indipendentement mill-kontumacja tal-konvenut.

Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info