Reference: 18/2001/1

Judgement Details


Date
06/09/2001
Court
OF CRIMINAL APPEAL (INFERIOR)
Judiciary
VELLA PATRICK
Parties
IL-PULIZIJA vs GATT JESMOND
ECLI
N/A
Judgement Type
NOT AVAILABLE

Keywords / Summary


Keywords
RICETTAZZJONI
Summary
F'dan il-kaz jirrizulta li kienet ghaddiet appena gurnata minn meta nsterqu w instabu f'idejn l-appellant hwejjeg misruqa. Dan hu hin konsiderevolment qasir biex jirrendi applikabbli t-teorija tar-‘recent possession of stolen goods.'

Hin ta' gurnata biss certament hu hin vicin hafna s-serqatac-cheques, u din il-Qorti taqbel mal-Ewwel Qorti li dan ir-rekwizit tal-hin hu sodisfatt, li, wara kollox, hi kwistjoni ta' diskrezzjoni tal-Qorti in bazi tal-fatti rizultanti u kunsiderazzjoni tac-cirkostanzi w fatti kollha tal-kaz.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info