Reference: 27/2001/1

Judgement Details


Date
03/09/2001
Court
OF CRIMINAL APPEAL (INFERIOR)
Judiciary
DE GAETANO VINCENT
Parties
IL-PULIZIJA vs ATTARD DARREN
ECLI
N/A
Judgement Type
NOT AVAILABLE

Keywords / Summary


Keywords
APPELL, AGGRAVJI TA` - SEWQAN, NUQQAS TA` LICENZJA
Summary
Hija gurisprudenza kostanti li galadarba tigi specifikata r-raguni, jew jigu specifikati r-ragunijiet, ta' l-appell, l-appellant ikun marbut b'dik ir-raguni jew b'dawk ir-ragunijiet, fis-sens li tkunbiss dik ir-raguni jew dawk ir-ragunijiet li jistghu jigu kkunsidrati mill-Qorti, salv, naturalment,aggravju jew aggravji li jistghu jitqiesu li huma komprizi u involuti fl-aggravju jew fl-aggravji kif specifikati.

L-element formali tar-reat kontemplat fl-Artikolu 15(1)(a) tal-Kap. 65 (sewqan ta` vettura ming]ajr licenzja) jikkonsisti fil-konsapevolezza li wiehed qed isuq vettura mhux licenzjata, konsapevolezza li pero`, bhala kwistjoni ta' fatt, tista' tigi presunta fil-kaz ta' persuna li effettivament tkun qed issuq vettura mhux licenzjata peress li, skond gurisprudenza kostanti, huwa obbligu ta' kull min isuq vettura fit-triq li qabel ma jibda jsuq jaccerta ruhhu, u jiehu l-prekawzjonijiet kollha biex jassigura, li dik il-vettura tkun licenzjata (kif ukoll li tkun koperta bid-debita polza ta' assigurazzjoni).
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info