Referenza: 738/2000/1

Dettalji tas-Sentenza


Data
20/06/2005
Qorti
CONSTITUTIONAL
Ġudikatura
CAMILLERI JOSEPH D., DEPASQUALE ANTON, MAGRI ALBERT J.
Partijiet
BARC CO. LTD. vs AVUKAT GENERALI ET
ECLI
N/A
Judgement Type
FINAL JUDGEMENT

Dettalji tal-Appellati


Appellata
Iva

Kliem Ewlieni / Fil-Qosor


Kliem Ewlieni
DRITTIJIET FONDAMENTALI TAL-BNIEDEM, SMIEGH XIERAQ - LEGITTIMAZZJONI TA` L-ATTI FL-ISTADJU TA` L-APPELL
Fil-Qosor
L-istitut tal-kjamat fil-kawza u l-istitut ta' l-assunzjoni ta' l-atti da parti ta' min jakkwista dritt litigjuz huma zewg istituti separati minn xulxin u li huma regolati b'ordinamenti procedurali separati. Il-bdil tal-partijiet fil-kawza minhabba cessjoni tad-dritt litigjuz kellu jkun regolat bl-Artikolu 810(a) tal-Kodici ta' Organizzazzjoni u Procedura Civili u l-argument derivat mill-istituttal-kjamat in kawza certament m'huwiex applikabbli ghall-kaz odjern. Ghalhekk, meta jkun hemm cessjoni tad-dritt litigjuz, ic-cessjonarju jakkwista l-istess interess guridiku tad-detentur precedenti. Huwa jilbes l-istess libsa li kellu d-detentur precedenti. Il-persuna li tigi kjamata fil-kawzaghandha natura ghal kollox differenti. L-istitut tal-kjamat in kwaza jaqdi diversi funzjonijiet procedurali principalment dak li jintegra l-gudizzju fejn ikun hemm diversi konvenuti li kellhom jigu mharrka u xi whud minnhom thallew barra u kif ukoll dak li jissalvagwardja d-drittijiet ta' min ikunindirettament interessat fl-ewwel azzjoni gudizzjarja u li aktarx iggib warajha azzjoni ohra bhala konsegwenza taghha. Dan l-istitut isib il-bazi tieghu fuq konsiderazzjonijiet ta' ekonomija tal-gudizzju u utilitajiet procedurali ohra.

Min jakkwista dritt litigjuz ghandu interess li jassumil-atti tal-kawza relattiva sabiex ikompli l-proceduri hu. Jekk jonqos milli jaghmel hekk ma jistax jilmenta li d-drittijiet tieghu ikunu gew lezi. Dan japplika anki jekk sussegwentement ic-cessjonarjuta' drittijiet litigjuzi jiddahhal fil-kawza fl-istadju ta' l-appell.
Programm Operattiv 1
CONvErGE connected eGovernment


Dan is-sit jagħmel użu mill-cookies biex jiggarantilek l-aħjar esperjenza. Jekk ma tbiddilx is-settings tiegħek, nifhmu li qed taċċetta l-użu tal-cookies b’mod awtomatiku. Iktar Informazzjoni