Reference: 456/2005

Judgement Details


Date
23/06/2005
Court
CIVIL COURT, FIRST HALL
Judiciary
MALLIA TONIO
Parties
ALF MIZZI & SONS (MARKETING) LTD vs PACE JOSEPH
ECLI
N/A
Judgement Type
FINAL JUDGEMENT

Keywords / Summary


Keywords
MANDAT TA` QBID, META JINQABDU HWEJJEG LI MA JKUNUX TAD-DEBITUR
Summary
Jekk b'mandat ta' qbid ezekuttiv jigu elevati oggetti li ma jappartjeniex lid-debitur, dan ma jwassalx ghan-nullita' jew ghat-thassir tal-mandat, izda se mai ghar-revoka tal-esekuzzjoni tal-mandat inkwantu gew elevati l-oggetti in kwistjoni. L-interess guridiku biex tigi promossa tali azzjoni jappartjeni lit-terz allegat proprjetarju u mhux lid-debitur. Fil-fatt, f'kaz li jigi allegat li oggetti elevati mhumiex tad-debitur izda ta' terzi, il-gurisprudenza trid illi:

1. il-kawza issir mit-terzi li qed jallega li l-oggetti elevati huma tieghu,

2. li l-kawza issir kontra l-kreditur u d-debitur, u

3. li l-kawza issir ghar-revoka tal-esekuzzjoni tal-mandat in kwantu gew elevati l-oggetti tat-terzi.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info