Reference: 270/2004

Judgement Details


Date
22/06/2005
Court
OF CRIMINAL APPEAL (INFERIOR)
Judiciary
SCICLUNA DAVID
Parties
IL-PULIZIJA vs DALMAS MICHAEL
ECLI
N/A
Judgement Type
FINAL JUDGEMENT

Keywords / Summary


Keywords
DRITTIJIET FONDAMENTALI TAL-BNIEDEM, REFERENZA LILL-PRIM` AWLA TAL-QORTI CIVILI
Summary
Is-subartikolu (3) ta' l-artikolu 46 tal-Kostituzzjoni jipprovdi li "jekk f'xi proceduri f'xi qortili ma tkunx il-Prim'Awla tal-Qorti Civili jew il-Qorti Kostituzzjonali tqum xi kwistjoni dwar il-ksur ta' xi wahda mid-disposizzjonijiet ta' l-imsemmija artikoli 33 sa 45 (maghdudin), dik il-qorti ghandha tibghat il-kwistjoni quddiem il-Prim'Awla tal-Qorti Civili kemm-il darba fil-fehma taghha t-tqanqil tal-kwistjoni ma tkunx semplicement frivola jew vessatorja". Bl-istess mod jipprovdi s-subartikolu (3) ta' l-artikolu 4 ta' l-Att XIV ta' l-1987.

Il-Qorti ghalhekk ghandha zewg ghazliet: jew tirreferi l-ilment kostituzzjonali jew inkella tiddikjara l-istess frivolu jew vessatorju. Il-Qorti ma tistax tiddikjara li ma kienx hemm ragunijiet sufficjenti biex takkolji t-talba ghal riferenza, minghajr ma tiddikjara ukoll li t-talba kienet "frivola" jew "vessatorja".
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info