Referenza: 1539/1996/1

Dettalji tas-Sentenza


Data
16/06/2005
Qorti
CIVIL COURT, FIRST HALL
Ġudikatura
MICALLEF JOSEPH R.
Partijiet
CUTAJAR SAVIOUR vs AGENT REGISTRATUR TAL-QORTI
ECLI
N/A
Judgement Type
FINAL JUDGEMENT

Kliem Ewlieni / Fil-Qosor


Kliem Ewlieni
DEPOZITU, DOVERI TAD-DEPOZITARJU - FORZA MAGGURI - DEPOZITU, ELEMENTI TA` - DEPOZITU, SERQ TA` L-OGGETT DEPOZITAT
Fil-Qosor
Il-ligi taghraf bejn ghamliet differenti ta' depozitu, li jista' jkun wiehed hekk proprjament imsejjah jew jista' jkun sekwestru konvenzjonali. Tal-ewwel, imbaghad, jista' jkun jew depozitu volontarju jew inkella depozitu necessarju. F'kull kaz, il-kuntratt tad-depozitu jinvolvi t-tqeghid ta' haga f'idejn haddiehor, bl-obbligu ta' dan li jharisha u li jroddha lura in natura meta jintalab li jaghmel dan.

Il-ligi trid li dak li ghandu titqieghed haga b'depozitu jiehu hsiebha bhalma jiehuhsieb hwejgu stess. Izda hu ma jwegibx ghall-accidenti li jsehhu b'forza magguri, sakemm ma jkunxtnikker biex irodd lura l-haga lil min ikun talabhielu lura. Id-dmir ewlieni u element kardinali tal-kuntratt tad-depozitu huwa li d-depozitarju ghandu jrodd lura l-istess haga mhollija f'idejh fil-qaghda li tkun fiz-zmien meta tintradd u kull tgharriq li ggarab bla htija tieghu jbatiha d-depozitant. Ir-radd lura jrid isir jew lil min wettaq id-depozitu, jew lill-persuna li f'isimha jkun sar id-depozitu, jew lill-persuna mahtura biex tircievi l-haga;

Jitqies li haga depozitata tkun intilfet b'forza magguri jekk kemm-il darba jintwera li d-depozitarju jkun ha l-passi kollha mehtiega uragonevoli biex il-haga depozitata tkun tqeghdet fiz-zgur. Is-serq huwa wahda mill-grajjiet li jistghu jitqiesu bhala forza magguri ghad-depozitarju. Izda fejn id-depozitarju jressaq il-fatt tal-forza magguri bhala difiza ghat-talba biex irodd lura l-haga depozitata, jaqa' fuqu d-dmir li jipprovakif imiss dan il-fatt. Normalment, id-depozitarju jehtieglu jipprova biss li, bit-telfien tal-hagadepozitata, garrab danni: sakemm ma jkunx intwera li kien traskurat fl-ghazla tal-persuna tad-depozitarju bhala persuna li tkun maghrufa bhala wahda traskurata fiz-zamma ta' hwejjigha, f'liema kaz id-depozitant jitqies responsabbli minn ghazla bhal dik. Bid-difiza tal-forza magguri wiehed ikun irid juri mhux biss li l-grajja kienet wahda mhux mistennija jew mhux mixtieqa, imma wkoll li kienet wahda li ma setghetx tigi evitata;
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


Dan is-sit jagħmel użu mill-cookies biex jiggarantilek l-aħjar esperjenza. Jekk ma tbiddilx is-settings tiegħek, nifhmu li qed taċċetta l-użu tal-cookies b’mod awtomatiku. Iktar Informazzjoni