Reference: 2100/2002/1

Judgement Details


Date
08/06/2005
Court
OF APPEAL (CIVIL, INFERIOR)
Judiciary
SCIBERRAS PHILIP
Parties
BORG COLD STRORES (IMPORT & DISTRIBUTION) LIMITED vs PICKARD MARIO ET PRO ET NOE
ECLI
N/A
Judgement Type
PARTIAL SENTENCE

Keywords / Summary


Keywords
TRIBUNAL GHAL TALBIET ZGHAR, NUQQAS TAL-KONVENUT LI JWIEGEB GHALL-KAPITOLI
Summary
L-Artikolu 13(b) ta' l-Att dwar it-Tribunal ghal Talbiet Zghar, jippostula bhala sostrat baziku tieghu "l-kontestazzjoni personali" ossija l-"attendenza fizika ghas-smigh".

Dan ma jfisserx pero` illi jekk parti ma tidherx, f' dan il-kaz biex twiegeb ghall-kapitoli, dan necessarjament iqieghedlill-parti f' sitwazzjoni procedurali peggjorata ghalih bil-konsegwenzi kollha relattivi ghal dan in-nuqqas ta' attendenza. Biex dan ikun hekk il-kaz irid qabel xejn jigi determinat u stabbilit illihu mhux biss naqas li jattendi fizikament izda fuq kollox, fl-ambitu tal-materja kapitolata, li hunaqas li jgib dik ir-"raguni tajba" li jippreskrivu kemm l-Artikolu 698 (2) kif ukoll l-Artikolu 702(3) tal-Kapitolu 12.

In rijassunt tal-gurisprudenza konkordi fuq il-materja, il-principju regolatur hu ghalhekk dak illi r-raguni tajba biex il-parti ma tidherx quddiem il-qorti jew tribunal,ghalkemm ikunu saru kapitoli kontra taghha, ghandha tikkonsisti f' impediment legittimu jew zball invincibbli li minhabba fihom il-parti ma setghetx tirrispondi ghal kapitoli.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info