Referenza: 577/1998/1

Dettalji tas-Sentenza


Data
31/05/2005
Qorti
CIVIL COURT, FIRST HALL
Ġudikatura
MICALLEF JOSEPH R.
Partijiet
FENECH BEATRICE ET vs TESTA ALFRED ET
ECLI
N/A
Judgement Type
FINAL JUDGEMENT

Dettalji tal-Appellati


Appellata
Iva

Kliem Ewlieni / Fil-Qosor


Kliem Ewlieni
AZJENDA KUMMERCJALI, LOKAZZJONI TA` - LOKAZZJONI, AZJENDA KUMMERCJALI - LOKAZZJONI, BARE PREMISES
Fil-Qosor
Il-principju stabilit mill-qrati huwa fis-sens li meta l-kirja jkollha bhala oggett hanut jew stabiliment iehor kummercjali bhala post battal, kwestjonijiet tat-tnehhija (zgumbrament) tal-okkupant minn post bhal dak wara li jaghlaq iz-zmien miftiehem iridu jitressqu quddiem it-tribunal imwaqqaf mil-ligi specjali tal-kera. Min-naha l-ohra, jekk il-kirja kienet wahda tal-avvjament li kien trawwem f'hanut jew stabiliment kummercjali, kwestjonijiet bhal dawn jitqiesu mill-Qrati ta' gurisdizzjoni ordinarja. Mhux hekk biss, izda fil-kaz ta' kirjiet tal-avvjament, ma jinghatax lill-okkupant li jtawwal iz-zmien aktar minn dak miftiehem, u ma jistax ikun hemm "rilokazzjoni" bhalma jigri fil-kaz tal-kirja tal-hanut battal;

Mhux kull kirja ta' hanut jew stabiliment kummercjali li fih ikunu jinsabu xi attrezzi, ghamara jew taghmir ifisser b'daqshekk li n-negozju kien wiehed ta'kirja ta' avvjament. Lanqas il-fatt li dwar il-post ikun hemm fis-sehh licenzi ghan-negozju u dawn jinzammu fuqisem is-sid meta jsir il-ftehim ma jfisser tabilfors li l-ftehim kien wiehed ta' kirja tal-avvjament. Dawn ic-cirkostanzi wahedhom ma jibdlux il-fatt li l-kirja kienet kirja tal-post. Izda, min-nahal-ohra, il-fatt li fil-ftehim ma jissemmiex espressament li l-kirja kienet wahda ta' avvjament ma ghandux iwassal tabilfors ghac-cahda li n-negozju veru ta' bejn il-partijiet kien tassew hekk: izda dan irid jirrizulta mill-fehma tal-partijiet u mit-tifsira tal-kundizzjonijiet kollha li jsawru l-ftehim. Dan qieghed jinghad ghaliex wiehed ghandu jaghraf bejn kirja ta' avvjament ta' hanut minn kirja ta' hanut bl-avvjament, li m'humiex l-istess haga: tat-tieni xorta wahda jista' jitqies bhala kirja tal-post bhalma titqies kirja ta' post li jkun "bare premises";

Fil-kiri ta' negozju avvjatwiehed mill-aktar fatturi siewja, jekk mhux determinanti, huwa l-element tal-qligh li dak in-negozju jkun qieghed jaghmel. B'zieda ma' dan, wiehed irid jara wkoll x'ghamla ta' klijentela kellu l-postfil-waqt li jsir il-ftehim, x'potenzjalita' jhaddan l-istess post mil-lokalita' li fiha jinsab, l-ghamla ta' negozju li jsir fih (b'mod partikolari jekk in-negozju jinzamm fl-istess linja wara t-trasferiment) u wkoll l-isem li l-post kummercjali jgawdi man-nies;

Ghalhekk, huwa mehtieg li jintwera (minn min jallega li l-kirja kienet wahda tal-avvjament jew negozju mrawwem) li l-oggett ewlieni tal-ftehim kien sewwasew dak in-negozju. Il-fatt li l-post jintuza fl-istess generu ta' negozjuli kien jitmexxa fih qabel ma tkun saret il-kirja, jaghti 'l wiehed x'jifhem li l-kirja kienet wahda tal-avvjament, izda m'hijiex kriterju assolut ta' prova. Dan jinghad ghaliex irid jintwera li kienet sewwasew dik il-klijentela mrawma li hija l-oggett ewlieni tal-ftehim li jkun. U tali klijentela mrawma tista' tintwera biss jekk jigi ippruvat li kienet tezisti tassew fil-waqt li jkun sar il-ftehim;
Programm Operattiv 1
CONvErGE connected eGovernment


Dan is-sit jagħmel użu mill-cookies biex jiggarantilek l-aħjar esperjenza. Jekk ma tbiddilx is-settings tiegħek, nifhmu li qed taċċetta l-użu tal-cookies b’mod awtomatiku. Iktar Informazzjoni