Reference: 1/1998

Judgement Details


Date
02/06/2005
Court
OF CRIMINAL APPEAL (SUPERIOR)
Judiciary
FILLETTI JOSEPH A., CAMILLERI GINO, SCICLUNA DAVID
Parties
IR-REPUBBLIKA TA' MALTA vs ALI BEN MOHAMMED HECHMI BETTAIEB
ECLI
N/A
Judgement Type
FINAL JUDGEMENT
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
IDENTIFICATION PARADE
Summary
Kif osservat il-Qorti tal-Appell Kriminali fil-kawza ‘Il-Pulizija vs Stephen Zammit' deciza fil-15 ta' Lulju 1998, "il-ligi taghna hi partikolarment skarsa dwar regoli li ghandhom x'jaqsmu mal-identifikazzjoni ta' imputat jew akkuzat". Infatti, l-unika disposizzjoni tal-ligi in materja - l-artikolu648 tal-Kodici Kriminali - hi redatta fin-negattiv, fis-sens li tghid x'mhux mehtieg u mhux x'inhu mehtieg.

Biex issir il-prova tal-identita' ta' persuna li ghandha tigi maghrufa jew ta' oggett li ghandu jingieb bhala prova, mhux mehtieg, bhala regola, li x-xhud jaghraf dik il-persuna minn fost persuni ohra, jew dak l-oggett minn qalb ohrajn bhalu, hlief meta l-Qorti, f'xi kaz partikolari,ikun jidhrilha xieraq taghmel dan ghall-finijiet tal-gustizzja.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info