Reference: 779/1993/1

Judgement Details


Date
02/06/2005
Court
CIVIL COURT, FIRST HALL
Judiciary
MALLIA TONIO
Parties
PITRE JOSEPH vs MUSCAT ANTHONY
ECLI
N/A
Judgement Type
FINAL JUDGEMENT

Appealed Details


Appealed
Yes

Keywords / Summary


Keywords
BEJGH, DIFETTI MOHBIJA - OGGETT SECOND HAND - BEJGH, META X-XERREJ IZOMM L-OGGETT DIFETTUZ - BEJGH, OGGETT SECOND HAND
Summary
Fkaz ta' oggett sekonda man, ma tezisti ebda garanzija ghal xi difetti li jkunu rizultat ta' wear and tear jew li jkunu konsegwenza tal-uzu tal-oggett. Huwa l-obbligu tax-xerrej li jezamina l-kundizzjoni tal-oggett li jixtri, u li jippruvaha biex jara li, fil-mument tal-vendita, l-oggett mixtri kien funzjonabbli.

Aktar minn dan, gie diversi drabi stabbilit mill-qrati taghna li kompratur lijixtri oggett li wara jeskopri li kien bil-hsara jew difettuz, ma jistax, fil-waqt li jibqa' jzommil-haga, jirrifjuta li jhallas il-prezz meta jigi mitlub jaghmel dan. Kompratur li jinghata konsenja ta' haga mhux tal-kwalita' miftiehma jew bi hsara ghandu diversi rimedji miftuha ghalih, inkluz lijhassar il-bejgh jew jitlob tnaqqis fil-prezz, pero', irid jagixxi biex jirreklama d-drittijiet tieghu, u ma jistax jibqa' jzomm l-oggett u jqajjem il-kwistjoni tal-kwalita' inferjuri jew hsara bisswara li jigi azjonat ghal-hlas.

Meta l-allegat difett ma jkunx ta' certu gravita', ix-xerrejm'ghandux japprofitta ruhu mill-istess biex ma jhallas il-prezz tal-oggett. Ahseb u ara f'dan il-kaz, meta l-ilmenti huma rizultat "normali" ta' wear and tear, u kwindi permessibbli f'kaz ta' bejgh ta' oggett sekonda man.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info