Referenza: 771/2000/1

Dettalji tas-Sentenza


Data
09/05/2005
Qorti
OF APPEAL (CIVIL, SUPERIOR)
Ġudikatura
DE GAETANO VINCENT, DEPASQUALE ANTON, MAGRI ALBERT J.
Partijiet
ZAMMIT JOSEPH vs DINGLI CARMELO ET
ECLI
N/A
Judgement Type
FINAL JUDGEMENT

Kliem Ewlieni / Fil-Qosor


Kliem Ewlieni
INTERESS GURIDIKU, INTERESS F`AZZJONI BHALA BAZI TA` AZZJONI ULTERJURI - RITRATTAZZJONI, PROVI FOLOZ
Fil-Qosor
L-Artikolu 811(j) tal-Kodici ta' Organizazzjoni u Procedura Civili jippreskrivi illi tista' tintalabir-ritrattazzjoni tal-kawza:

"Jekk is-sentenza tkun giet deciza fuq provi li b'sentenza moghtija wara, jigu dikjarati foloz, jew, li jkunu gew hekk iddikjarati b'sentenza moghtija qabel, izdal-parti telliefa ma kienitx taf b'dan il-fatt."

Din kienet kawza fejn l-attur talab dikjarazzjoni li x-xhieda tal-konvenut fi proceduri quddiem il-Bord li Jirregola l-Kera (eventwalment konfermati mill-Qorti ta' l-Appell) kienet falza sabiex ikun jista' jitlob ir-ritrattazzjoni tal-kawza permezz ta' proceduri ad hoc.

Il-Qorti qieset li in kwantu din l-azzjoni kienet pre-ordinata ghalohra (il-kawza ta' ritrattazzjoni vera u proprja) kellha tindaga jekk ir-ritrattazzjoni kienetx eventwalment possibbli.

F'dan ir-rigward intqal li biex kawza tkun tista' tigi validament ritrattata fuq il-motiv ta' falsita` ta' provi ai termini ta' l-Artikolu 811(j) tal-Kapitolu 12 jehtieg lil-pretiza falsita` ma setghetx tigi opposta fil-gudizzju li tieghu l-parti interessata tkun trid titlob ir-ritrattazzjoni.

Ghalkemm din ir-regola tidher apparentement espressa mil-ligi biss fil-kuntest ta' ritrattazzjoni ta' kawzi decizi fl-ewwel grad, din ir-regola hija applikabbli wkoll fil-kuntest ta' ritrattazzjonijiet ta' kawzi decizi mill-Qorti ta' l-Appell. Zgur ma kienitx l-intenzjoni tal-legislatur li jippermetti li xi parti tigi mhollija tressaq provi godda biex tattakka sentenza moghtija fi grad ta' appell, meta dik il-parti kienet f'pozizzjoni li tressaq dawk l-istess provifil-kawza li s-sentenza taghha issa qieghda tattakka. Altrimenti, il-principju ta' l-istabilita` tal-gudikati jista' jigi mxejjen.
Programm Operattiv 1
CONvErGE connected eGovernment


Dan is-sit jagħmel użu mill-cookies biex jiggarantilek l-aħjar esperjenza. Jekk ma tbiddilx is-settings tiegħek, nifhmu li qed taċċetta l-użu tal-cookies b’mod awtomatiku. Iktar Informazzjoni