Referenza: 960/1999/1

Dettalji tas-Sentenza


Data
06/05/2005
Qorti
OF APPEAL (CIVIL, SUPERIOR)
Ġudikatura
DE GAETANO VINCENT, CAMILLERI JOSEPH D., FILLETTI JOSEPH A.
Partijiet
CAMILLERI ALEX ET NOE vs CAMILLERI SILVIO ET
ECLI
N/A
Judgement Type
FINAL JUDGEMENT

Kliem Ewlieni / Fil-Qosor


Kliem Ewlieni
CITAZZJONI, NULLITA` TA` - NUQQAS TA` FIRMA TA` PROKURATUR LEGALI - CITAZZJONI, NULLITA` TA` - NUQQAS TA` INDIKAZZJONI TAL-QORTI - DANNI, RESPONSABILITA` TA` MIN JIBNI BINI B`MOD ABUZIV GHAL HSARAT KAGUNATI LIL TERZI
Fil-Qosor
Bhala regola generali, il-gurisprudenza tat-tribunali taghna tishaq li kemm jista' jkun l-atti ghandhom jigu salvati. Il-Qrati taghna prattikament dejjem enfasizzaw li biex tigi dikjarata nulla citazzjoni u b'hekk jitwaqqaf il-kors taghha, jehtieg li jkunu jikkonkorru ragunijiet gravi, fosthom dakli n-nuqqas allegat ikun gab pregudizzju evidenti ghad-difiza tal-konvenut. Meta ma jkunx hemm talipregudizzju ghad-difiza tal-konvenut, jew, fil-kaz li in-nuqqas fic-citazzjoni jkun hemm xi haga ohra li taghmel tajjeb ghalih, allura c-citazzjoni ma ghandhiex tigi annullata. Minbarra dan, gie kemm-il darba deciz mill-qrati taghna li jekk ic-citazzjoni jkollha xi haga mhix cara bizzejjed go fiha, izda li din il-haga tkun giet iccarata fid-dikjarazzjoni li l-attur jaghmel u jipprezenta ma' l-att tac-citazzjoni, dan huwa bizzejjed biex ic-citazzjoni tigi salvata.

Hawnhekk gie ritenut lil-fatt li r-referenza ghall-Qorti tal-Magistrati (Ghawdex) fil-Kompetenza Superjuri taghha ma gietxkancellata fuq l-att tac-Citazzjoni ma kien igib ebda nullita`.

In-nuqqas ta` firma ta` prokuratur legali wkoll mhix essenzjali ghall-validita` ta' l-att ghaliex il-prokuratur legali ghandu jiffirma l-att tac-citazzjoni biss meta huwa gie inkarigat mill-parti. F'dan il-kaz prokuratur legalima giex inkarigat mill-atturi.

Il-fatt li struttura tinbena b'mod abuziv minn persuna li ma tkunx is-sid ma jfissirx li jekk persuna ssofri danni ghaliex l-istruttura tkun inbniet hazin tali persuna tinheles mir-responsabilità ghad-danni ghaliex ma tkunx is-sid tal-proprjetà.
Programm Operattiv 1
CONvErGE connected eGovernment


Dan is-sit jagħmel użu mill-cookies biex jiggarantilek l-aħjar esperjenza. Jekk ma tbiddilx is-settings tiegħek, nifhmu li qed taċċetta l-użu tal-cookies b’mod awtomatiku. Iktar Informazzjoni